Human Resource Management

Human Resource Management worden gebruikt om zowel de mensen te beschrijven die voor een bedrijf of organisatie werken als de afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van werknemer gerelateerde middelen. De term human resources werd voor het eerst bedacht in de jaren zestig toen de waarde van arbeidsverhoudingen de aandacht begon te trekken en toen begrippen als motivatie, gedrag in organisaties en selectiebeoordelingen vorm kregen. Human Resource Management is een hedendaagse, overkoepelende term die wordt gebruikt om het management en de ontwikkeling van werknemers in een organisatie te beschrijven. Ook wel personeels- of talentmanagement genoemd (hoewel deze termen enigszins verouderd zijn), houdt human resource management in dat alle aspecten met betrekking tot het beheren van het menselijk kapitaal van een organisatie worden bewaakt. 

Personeelsbeheer is daarom gericht op een aantal belangrijke gebieden, waaronder: Werving en personeel Compensatie en voordelen Training en leren Arbeids- en werknemersrelaties Organisatieontwikkeling.