Uitbesteding

Eenvoudig gezegd, outsourcing is de praktijk van het verkrijgen van goederen en diensten van een buitenlandse leverancier. Dit wordt het meest gebruikt in sectoren waar er een tekort is aan arbeid voor bepaalde functies of waar de arbeidskosten te hoog zijn. Bijvoorbeeld softwareontwikkelaars of ontwerpers.

Outsourcing kan voor elke positie worden gebruikt, maar vandaag zien we bedrijven die het gebruiken voor niet-fundamentele rollen, degenen die als taak hebben om ondersteuning te bieden aan de centrale infrastructuur van het bedrijf of hulp bij de dagelijkse bedrijfsvoering van het bedrijf. Het is een term die erg breed is en is dus moeilijk te definiëren. In de eenvoudigste vorm besteden bedrijven uit omdat ze hun overhead verlagen om een ​​product te produceren, waardoor hun winstmarges toenemen. Het is een puur zakelijke beslissing. Wat gebeurt er in jouw bedrijf qua outsourcing?